Η μεγάλη διαφορά της KaPa από τον ανταγωνισμό είναι πως είμαστε κατασκευαστές και όχι απλοί αντιπρόσωποι – εγκαταστάτες. Η τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού μας αποτελεί εγγύηση για την ορθή αποδοτικότητα οποιασδήποτε επισκευής / κατασκευής ή και τροποποίησης γραμμής παραγωγής. Έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε μηχανολογικό ανταλλακτικό εξ ‘ αρχής, ακόμα κι αν αυτό δεν υπάρχει διαθέσιμο στο εμπόριο.

Επιπλέον φημιζόμαστε για…

  • Κατασκευή και τροποποίηση μηχανημάτων εμφιάλωσης και συσκευασίας.
  • Κατασκευή αστεροειδών τροχών για μηχανήματα εμφιάλωσης.
  • Κατασκευή κοχλιών για μηχανήματα εμφιάλωσης.