Κατάλληλη για την μεταφορά PERFORM, πωμάτων, φιαλών κτλ.

Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας 304.

Ανοξείδωτα ανοιγόμενα καπάκια για την προστασία του μεταφερόμενου προϊόντος. (τροφίμων προαιρετικά)

Ιμάντας επίπεδος (τροφίμων προαιρετικά) με συνδετήρα αμερικάνικου τύπου.

Κινητήριο τύμπανο O60-O300mm.

Ράουλα επιστροφής ιμάντα O33-O80mm.

Πλαστικά κουζινέτα ιταλικού τύπου.

Ανοξείδωτη χοάνη τροφοδοσίας-φόρτωσης (προαιρετικά).

Ανοξείδωτη χοάνη εκφόρτωσης (προαιρετικά).

Ανοξείδωτη ρυθμιζόμενη καθ’ύψος βάση.

 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ
Μεταφορική ταινία με ιμάντα υπό κλίση.

Ιμάντας με πέλματα (τροφίμων προαιρετικά) με συνδετήρα αμερικάνικου τύπου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά όμοια με εκείνα των ευθύγραμμων ταινιών.

 

 

Διαθέσιμοι τύποι: Ελαφρύς, Βαρύς, Hopper, Σιλό.